Privacybeleid

Privacybeleid scouting Hedera

Het is binnen Scouting heel gebruikelijk dat we met gegevens van leden werken. Dat moet ook, want op die manier houden we de groepen en de organisatie draaiende. Bij het verwerken van deze persoonsgegevens zijn wij ons er zeer van bewust dat deze gegevens veel over dat lid zeggen. Om die reden gaan wij binnen Scouting Hedera zorgvuldig om met deze persoonsgegevens om de privacy van onze leden niet te schenden. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en deze wet stelt hogere eisen aan het privacybeleid van bedrijven en verenigingen dan zijn voorgangers. Daarom hebben wij onze regels nogmaals tegen het licht gehouden, daarbij geholpen door Scouting Nederland dat een groot deel van de afspraken waaraan wij als organisatie ons moeten houden uitvoerig heeft beschreven en vastgelegd in het  Privacybeleid Scouting Nederland.

In aansluiting daarop hebben wij als organisatie onze eigen werkwijzen, afspraken en systemen waar nodig aangescherpt en alles vastgelegd in ons eigen privacybeleid. Dit beleid is tevens vertaald in een privacyverklaring die ter ondertekening naar alle leden is gestuurd en naar de ouders van alle minderjarige leden. Deze privacyverklaring en de daarbij horende instemmingsverklaring is als bijlage bij dit privacybeleid gevoegd. Beleid en verklaringen en verwijzingen naar het privacybeleid van Scouting Nederland kunt u hier op onze website vinden. De nieuwe werkwijze is met alle leidinggevenden binnen Scouting Hedera besproken.

privacybeleid Scouting Hedera vs 18 mei 2018

Privacyverklaring Scouting Hedera vs 18 meil 2018

Instemmingsverklaring privacy beleid vs 18 mei 2018

Privacy scouting nederland

Preventie- en integriteitsbeleid van Scouting Hedera