Leiding en bestuur

Onze groep is onder gebracht in een stichting, Stichting Scouting Westwijk. Deze stichting behartigt de financiële en materiële zaken van de groep. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en een secretaris, verder zijn er een verhuurder en een huismeester werkzaam voor de stichting. De verhuurder is verantwoordelijk voor de verhuur van ons clubhuis en de huismeester zorgt voor het onderhoud van het clubhuis.
Het groepsbestuur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken binnen de groep. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter (het gezicht van onze groep), een secretaris die zorg draagt voor alle notulen van vergaderingen en daarnaast ook onze contactpersoon is, de groepsbegeleider die zorgt voor de begeleiding van de speltakteams en helpt bij eventuele problemen. Verder zijn er binnen het groepsbestuur algemene leden die helpen met van alles en nog wat binnen de groep.
Onze groep wordt vooral draaiende gehouden door een enthousiast leidingteam. Iedere speltak heeft zijn eigen leiding en ieder speltakteam heeft een teamleider. Deze is verantwoordelijk voor het wel en wee binnen zijn speltak en is bij de teamleidersoverleggen aanwezig. Met het eigen speltakteam zorgt de leiding ervoor dat er iedere week weer een leuk en afwisselend programma is.